// گزیده های معارفی / شعر

فضيلت انفاق پنهان

عنوان فضيلت انفاق پنهان
شعرخوش است در دل شب دستگيري محتاج
  • عبادتي كه نهاني بُوَد ريايي نيست
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه483
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها