// گزیده های معارفی / شعر

قسمت در نگاه عاشقان الهي

عنوانقسمت در نگاه عاشقان الهي
شعرتا زنده‌ايم قسمت ما غير داغ نيست
  • پروانه نجات به نام چراغ نيست
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه484
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها