// گزیده های معارفی / شعر

درماندگي از مشكلات

عنوان درماندگي از مشكلات
شعردرمانده‌ام به دست دل هرزه گرد خويش
  • در دست باد برگ خزان را علاج نيست
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه498
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها