// گزیده های معارفی / شعر

بي‌قراري عاشقان الهي در شب

عنوانبي‌قراري عاشقان الهي در شب
شعرسرمه شب مي‌كند كار نمك در ديده‌ام
  • با خيال يار، چون انجم به خوابم كار نيست
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه498
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها