// گزیده های معارفی / شعر

نكوهش بي‌توجهي به سحرخيزي

عنواننكوهش بي‌توجهي به سحرخيزي
شعرخورشيد افسر زر ازين آستانه يافت
  • زنهار رو متاب ز دولتسراي صبح
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه527
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها