// گزیده های معارفی / شعر

نتيجه و فوايد بخشندگي در دنيا

عنواننتيجه و فوايد بخشندگي در دنيا
شعردرين عبرت سرا هركس كه دستي در كرم دارد
  • گليم خويش را چون ابر از دريا برون آرد
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه538
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها