// گزیده های معارفی / شعر

فوايد مقام رضا و تسليم

عنوانفوايد مقام رضا و تسليم
شعردر دل هركه رضا رنگ اقامت ريزد
  • چشم شوخ و سخن تلخ، كم از زمزم نيست
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه496
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها