// گزیده های معارفی / شعر

معرفي اهل دل

عنوانمعرفي اهل دل
شعراهل دل اوست كه در وسعت خُلق افزايد
  • كعبه آن است كه در ناف بيابان باشد
شاعرصائب تبريزي
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صائب تبريزي
ناشرسيماي دانش
محل چاپتهران
سال چاپ1378
نوبت چاپدوم
جلد2
صفحه561
گردآورندهجهانگير منصور

/// آخرین گزیده‌ها