// گزیده های معارفی / شعر

شكايت از تنهايي و بي همزباني

عنوانشكايت از تنهايي و بي همزباني
شعربه مرغان چمن گوييد بر من
  • قفس تنگ است از بي‌همزباني
شاعرعارف قزويني
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان عارف قزويني
ناشرپگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1381
نوبت چاپاول
صفحه65
گردآورندهمحمد علي سپانلو - مهدي اخوت

/// آخرین گزیده‌ها