// گزیده های معارفی / شعر

نتيجه نيشخند و طعنه زدن بي‌جا

عنواننتيجه نيشخند و طعنه زدن بي‌جا
شعرپرپر شود چو گل بر ابناي روزگار
  • بر اهل دل چو خنده بي‌جا كند كسي
شاعرحسين لاهوتي كاشاني
تخلصصفا
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان صفا لاهوتي
ناشرآفرينش
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپاول
جلد2
صفحه175
گردآورنده

/// آخرین گزیده‌ها