// گزیده های معارفی / شعر

فضيلت زيارت امام رضا(ع)

عنوانفضيلت زيارت امام رضا(ع)
شعركعبه دل‌ها شده كوي رضا
  • مروه جان، يافته از او صفا
  • هر كه به سويش رود از خاص و عام
  • در دو جهان مي‌شود او، شادكام
شاعرحسين لاهوتي كاشاني
تخلصصفا
نوع شعرابياتي از مثنوي
منبعديوان صفا لاهوتي
ناشرآفرينش
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپاول
جلد2
صفحه244
گردآورنده

/// آخرین گزیده‌ها