// گزیده های معارفی / کتابشناسی

معرفی کتاب امام علی بن موسی الرضا علیه السلام منادی توحید و امامت

عنوانمعرفي كتاب امام علي بن موسي الرضا عليه السلام منادي توحيد و امامت
معرفيدر كتاب مورد نظر، نويسنده محترم، پس از نگارش مقدمه‌اي درباره امام رضا(ع) و هجرت ناخواسته ايشان از سرزمين نياكانش و در مورد برخورد حكومت عباسي با ايشان و... مطالب اصلي كتاب را به صورتي زير بررسي مي‌كند:
* بيان اجمالي زندگاني امام رضا(ع) كه در مورد ولادت، نام‌ها و لقب‌ها، تبار، همسر و فرزندان ايشان است.
* امامت امام رضا(ع) در آيه و روايت‌ها و پيدايش واقفيّه.
* شخصيت معنوي امام رضا(ع).
* شخصيت اخلاقي امام رضا(ع) در شعر شاعران و در بيان روايات.
* شخصيت علمي امام رضا(ع) كه در اين بخش، مناظرات امام رضا(ع)، آگاهي امام از اديان و مكاتب و آگاهي ايشان به زبان‌هاي مختلف، اعتراف مخالفان به برتري علمي امام و پشيماني مأمون از تشكيل محافل علمي را توضيح مي‌دهد.
* زندگاني سياسي امام رضا(ع): امام رضا در عصر امامت خويش، با خلفايي چند از عباسيان معاصر بوده‌ و تنها در دوران زمامداري مأمون، وضعيت دشواري پديد آمد كه امام را به موضع‌گيري واداشت. در اين بخش، در مورد زمامداري مأمون و ويژگي‌هاي او و مذهب اعتزال و... توضيح مي‌دهد.
* خط مشي امام رضا(ع) در برابر حكومت‌ها.
* سفر تاريخي امام رضا(ع) از مدينه به مرو و بيان خط سير هجرت امام، ورود امام به بصره، قم، نيشابور و بيان حديث سلسلة الذهب، ورود امام به طوس، سرخس و مرو، شخصيت اخلاقي و ديني مأمون، پيشنهاد حكومت از طرف مأمون به امام و انكار امام، طرح ولايتعهدي امام، اهداف مأمون از تحميل ولايتعهدي، انتخاب ولايتعهدي از سوي امام و ديدگاه عامّه و اماميّه نسبت به آن، اجلاس ولايتعهدي و سخنان امام در اجلاس و... .
* در اين بخش، عهدنامه ولايتعهدي و تحليلي بر آن، حاشيه‌نويسي امام بر عهدنامه، تدبيرهاي امام در برابر دسيسه‌ها، مأمون در گرداب دسيسه‌هاي خويش و تغيير خط مشي سياسي مأمون، بررسي مي‌شود.
* شهادت امام رضا(ع) در بيان روايات و زمان و مكان شهادت و عامل اصلي شهادت (مأمون).
* گذري بر ساحل معارف رضوي كه در اين بخش، به تعدادي از سخنان گهربار امام رضا(ع) اشاره شده است.
تذكر: فهرست مطالب كتاب، به‌صورت كامل و مفصّل در ابتداي كتاب آمده، ولي فصل‌بندي نشده است.
فهرست منابع به‌صورت زيرنويس در پاورقي بيان شده است.
زبانفارسي
تيراژ4000 نسخه
قيمت10000 ريال
شابك7 ـ 951 ـ 444 ـ 964
منبعامام علي بن موسي الرضا(ع) منادي توحيد و امامت
نويسندهمحمدجواد اميني و احمد تر ابي
مترجم/مصححپژوهش: گروه تاريخ اسلام
ناشربنياد پژوهش‌هاي اسلامي
محل چاپمشهد
سال چاپ1384
نوبت چاپنهم
جلد1 جلدي
صفحه208 صفحه

/// آخرین گزیده‌ها