// گزیده های معارفی / شعر

توصيف وحدت در هستي

عنوانتوصيف وحدت در هستي
شعرگر صورت نقش و گر كمال است اينجا
  • اظهار دويي چه احتمال است اينجا
  • ماه تابان همان هلال است اينجا
  • آيينه باليده جمال است اينجا
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه61

/// آخرین گزیده‌ها