// گزیده های معارفی / شعر

عصمت بهترين ميراث انسان

عنوانعصمت بهترين ميراث انسان
شعرچيزي از خويش بعد رحلت مگذار
  • اجناس و نقود ننگ خجلت مگذار
  • بهر زن و فرزند ز اسباب معاش
  • گر مرد حقي به غير عصمت مگذار
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه385

/// آخرین گزیده‌ها