// گزیده های معارفی / شعر

مناجات عارفانه

عنوانمناجات عارفانه
شعريا رب تو به حيرتم هماغوشي بخش
  • با مخمصه شعور كم‌جوشي بخش
  • ز انديشه آينده خلاصم گردان
  • از ياد گذشته‌ها فراموشي بخش
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه433

/// آخرین گزیده‌ها