// گزیده های معارفی / شعر

روزگار پيري و دل بريدن از دنيا

عنوانروزگار پيري و دل بريدن از دنيا
شعرتا پير شدن سينه به حرمان(1) كندم
  • خون خوردم و داغ گشتم و جان كندم
  • از نعمت عبرت مزه خوان حيات
  • آخر دل خود به قدر دندان كندم
پاورقي1. بي‌نصيبي، نااميدي.
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه474

/// آخرین گزیده‌ها