// گزیده های معارفی / شعر

طلب توفیق تقرب از خدا

عنوانطلب توفيق تقرب از خدا
شعردورم ز تو ليكن، به گمان نزديكم
  • گر پيدايم و گر نهان نزديكم
  • نقش قدم خود نگر و يادم كن
  • هر جا باشم به اين نشان نزديكم
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه481

/// آخرین گزیده‌ها