// گزیده های معارفی / شعر

تجلي حق تبارك و تعالي در دل عارفان

عنوان تجلي حق تبارك و تعالي در دل عارفان
شعرهر چند به صد چمن نظر وا كردم
  • ني با گل و ني به لاله سودا كردم
  • ممنون دلم كه در همين خلوت ناز
  • يار آينه ديد و من تماشا كردم
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه497

/// آخرین گزیده‌ها