// گزیده های معارفی / شعر

خداوند ، ستایشگر امام علی (ع)

عنوان خداوند ، ستایشگر امام علی (ع)
شعرمن چون كنم مديح تو آنجا كه كردگار گويد به نص وحي ثناي تو يا علي من چون كنم مديح تو آنجا كه مصطفي گويد سخن ز مجد و علاي تو يا علي مدح مرا چقدر كه توقيع هَلْ اَتي گويد حديث جود و سخاي تو يا علي
شاعرمحمود شاهرخي
تخلصجذبه
نوع شعرابياتي از قصيده
منبعآينه آفتاب
ناشراسوه
محل چاپتهران
سال چاپ1376
نوبت چاپدوم
صفحه199
گردآورندهمحمود شاهرخي و مشفق كاشاني

/// آخرین گزیده‌ها