// گزیده های معارفی / شعر

مذمت غرور

عنوانمذمت غرور
شعرتا كي طرح غرور جاه اندازي
  • با مايه كم رسا نيفتد بازي
  • آتش به چنار صرفه شعله نكرد
  • اي خس به چه گردن اينقدر مي‌نازي
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه575

/// آخرین گزیده‌ها