// گزیده های معارفی / شعر

تجلّي خداوند از نگاه عارفان

عنوان تجلّي خداوند از نگاه عارفان
شعرجسم آن نبود كه غير جانش بيني
  • هر چند زمين و آسمانش بيني
  • درياب كه آن حقيقت يكتايي
  • چيزي ننمايد كه نه آنش بيني
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل دهلوي
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرموسسه نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
صفحه576

/// آخرین گزیده‌ها