// گزیده های معارفی / شعر

شرط قضاوت

عنوانشرط قضاوت
شعراي كه خواهي داوري از خطّ داور سرمپيچ
  • داوري باشد سر اندر خط داور داشتن
شاعرصفاي اصفهاني
نوع شعربيتي از قصيده
منبعآينه آفتاب
ناشراسوه
محل چاپتهران
سال چاپ1376
نوبت چاپدوم
صفحه241
گردآورندهمحمود شاهرخي و مشفق كاشاني

/// آخرین گزیده‌ها