// گزیده های معارفی / سیره

تعقيب نماز مغرب از زبان حضرت زهرا(س)

عنوانتعقيب نماز مغرب از زبان حضرت زهرا(س)
سيرهدر كتاب «فلاح السائل» دعايي در تعقيب نماز مغرب ذكر گرديده و سند آن به وجود مبارك حضرت زهرا(سَ) منسوب گرديده است. در بخشي از اين دعا آمده است: سبحانك يا ذا الجلال والإكرام ما فعلتَ بالغريبِ الفَقيرِ اِذَا اَتَاكَ مُستَجْيراً مستغيثاً؟ ما فعلتَ بَمْن اَنَاخَ بِفَنَائِكَ وَ تَعرَّضَ لِرِضَاكَ و غَدا اِلِيكَ فَجثا بَينَ يَدَيكَ يَشكُو اِليكَ ما لا يَخفي عَلَيكَ؟ فَلا يَكُونَنَ يا رَبّ حَظّي مِن دُعايي الحِرمانُ وَ لا نَصيبي مَمّا اَرجُو مِنكَ الخِذلانُ ... يا سَيدي يا بَرُّ يا رَحيمُ اِستَجِب بَينَ المُتِضَرّعينَ اِلَيْكَ دَعوَتي وَ اَرحَم بَينَ المُنتَجَبينَ بِالعَويلِ عَبرَتي وَ اَجعِل فِي لِقائِكَ يَومَ الخُروُجِ مِن الدّنيا راحَتي وَ استُر بَينَ الاَمواتُ يا عَظيمَ الرَّجاءِ عَورَتي وَ اعطِف عَلّيَ عِندَ التَّحَوّلِ وَحيدا اِلي حُفرَتي اِنَّكَ اَمَلي وَ مَوضِعُ طَلِبَتي ... اَفِرُّ اِليكَ هارباً مِنَ الذُّنُوبِ فَاقبِلني وَ التِجِيُ مِن عَدلِك اِلي مَغفِرَتِكَ فَاَدرِكني ...
... پاك و منزهي تو اي پروردگار! اي صاحب جلال و بزرگي! با غريب و فقير و درمانده‌اي كه به درگاه تو پناه آورد و نالان است چگونه رفتار مي‌كني؟ چه دستوري براي بنده‌اي كه مقابل درب خانه‌ات ايستاده و به دنبال طلب رضايت تو مي‌گردد صادر مي‌كني؟ بنده درمانده‌اي كه به تو روي آورده در پيشگاه تو نشسته و از آنچه كه انجام داده و بر تو مخفي نيست، به پيشگاه تو شكوه آورده است. خدايا بهره مرا از دعايم محروميت و حرمان از رحمتت قرار مده و مرا در درگاه خود خوار و بي‌مقدار نساز ... بزرگا، مهربانا! در ميان نيايشگران بارگاهت كه دردمندانه ناله مي‌زنند دعاي مرا بپذير و در ميان ناله‌هاي صاحبان چشمان اشكبار اشك‌هاي مرا مورد رحمتت قرار ده و روز ديدار خودت را كه روز وداع من با زندگي دانست روز راحتي‌ام قرار ده و عيوب مرا بپوشان و آن گاه كه به تنهايي بايد از حفره‌گاه قبرم خارج شوم و در بارگاه تو به محاسبه اعمال حاضر شوم با من مهربان باش تو آرزوي مني و تو همه حاجت و خواستِ مني ... اكنون از گناهانم گريخته به تو پناه آورده‌ام مرا بپذير و از ترس عدالت تو به مغفرتت پناهنده شدم پس پناهم ده.(1)


پاورقي
منبعفاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفي
نويسندهاحمد رحماني همداني
ناشرموسسه بدر
سال چاپ1369
صفحه248 - 246

/// آخرین گزیده‌ها