// گزیده های معارفی / سیره

افتخار اهل بيت(ع) به حضرت حمزه(ع)

عنوانافتخار اهل بيت(ع) به حضرت حمزه(ع)
سيرهحضرت حمزه(ع) به دليل فضايل و كمالاتي كه داشت، همواره براي خاندان عصمت و طهارت(ع) مايه افتخار بود و همه آن بزرگواران به وجود وي افتخار و مباهات مي‌كردند. اميرمؤمنان علي(ع) در روز شورا با افتخار از حمزه (ع)ياد كرد و فرمود: «شما را به خدا سوگند مي‌دهم، آيا در ميان شما كسي هست كه عمويي مانند عموي من حمزه، شير خدا و شير رسولش و سرور شهيدان داشته باشد، جز من.» همچنين آن حضرت(ع) در نامه‌اي به معاويه چنين نوشت: «شير خدا و شير رسول خدا(ص)؛ [حمزه] از خاندان ماست.»(1)
حمزه(ع) نيز همواره خود را با عنوان «اسد الله» و «اسد رسوله» يعني شير خدا و رسول او، معرفي مي‌كرد.
امام سجاد(ع) نيز در خطبه باشكوهي كه در مجلس يزيد ايراد كرد، از حضرت حمزه(ع) به عنوان يكي از افتخارات خاندان خود ياد كرد و فرمود: «حمزه از خاندان ماست».
ابن ابي الحديد معتزلي مي‌نويسد: يكي از ويژگي‌هاي مهم افراد دلير و شجاع «مغامر» بودن است. به اين معنا كه آنها بي‌باكانه در ميدان نبرد به پيش مي‌تازند و توجهي به اطراف خود ندارند و به كارهاي خطرناك دست مي‌زنند و از هيچ تهديدي نمي‌هراسند و همه بلاها را به جان مي‌خرند. از جمله افرادي كه اين ويژگي‌ را دارا مي باشد، حمزه، پسر عبدالمطلب است.
پاورقي
منبعاعيان الشيعه
نويسندهسيد محسن امين عاملي
ناشردارالتعارف للمطبوعات
سال چاپ1405هـ.ق
جلد6
صفحه244

/// آخرین گزیده‌ها