// گزیده های معارفی / شعر

دين و دنيا از ديدگاه علي(ع)

عنواندين و دنيا از ديدگاه علي(ع)
شعرآن يكي در پيش شير دادگر
 • ذمّ دنيا كرد، بسياري مگر
 • حيدرش گفتا، كه دنيا نيست بد
 • بد تويي، زيرا كه دوري از خرد
 • هست دنيا بر مثال كشتزار
 • هم شب و هم روز بايد كشت و كار
 • تخم امروزينه فردا بر دهد
 • ور نكاري اي دريغا بر دهد
 • گر ز دنيا دين نخواهي برد تو
 • زندگي ناديده خواهي مرد تو
 • پس نكوتر جاي تو دنياي توست
 • زآنكه دنيا توشه عقباي توست
 • تو به دنيا در مشو مشغول خويش
 • ليك در وي كار عقبي گير پيش
 • چون چنين كردي تو را دنيا نكوست
 • پس براي دين، تو دنيا دار دوست
 • هيچ بي‌كاري نبيند روي او
 • كار كن تا ره دهندت سوي او
شاعرفريدالدين عطار نيشابوري
تخلصعطار
نوع شعرابياتي از مثنوي
منبعآينه آفتاب
ناشراسوه
محل چاپتهران
سال چاپ1376
نوبت چاپدوم
صفحه271
گردآورندهمحمود شاهرخي و مشفق كاشاني

/// آخرین گزیده‌ها