// گزیده های معارفی / سیره

ذبح

عنوانذبح
سيره
يكي از واجبات روز عيد قربان ذبح يك شتر يا گاو يا گوسفند است.
مكان ذبح، مني؛ و زمان ذبح، روز عيد قربان «دهم ذي الحجه» و بنابر احتياط واجب بايد بعد از رمي جمره عقبه باشد.
منبعمناسك حج
نويسندهآية الله حسين مظاهري
ناشرمؤسسه الزهراء
سال چاپ1373
صفحه53

/// آخرین گزیده‌ها