// گزیده های معارفی / سیره

وفاداري حضرت عباس(ع)

عنوانوفاداري حضرت عباس(ع)
سيرهحضرت قمر بني‌هاشم(ع) در دامن مادري بزرگ شده بودند كه خود را نه به عنوان مادر، بلكه كنيز فرزندان فاطمه(س) ‌مي‌دانست و به فرزندانش مخصوصاً حضرت عباس(ع) هم آموخته بود كه خود را نه برادر امام حسين(ع)، بلكه خدمت‌گزار آن حضرت بداند و لحظه‌اي از ياري و مساعدت آن حضرت دست برندارد. بر اين اساس حضرت عباس(ع) در تمام لحظات حساس همچون سربازي فداكار در دفاع از برادر مي‌كوشيد. نقل مي‌كنند در روز عاشورا قبل از شروع جنگ با لشكريان يزيد، حضرت قمر بني‌هاشم برادران خود را در خيمه‌اي گرد آوردند و به آنها فرمودند: امروز روزي است كه بايد بهشت را بگيريم و جان خود را فداي سيد و امام خودمان نماييم. و فرمود: اي برادران من! امروز در جان‌نثاري تقصير نكنيد و كوتاهي ننمايد و چنين خيال نكنيد كه حسين(ع) برادر ماست و ما پسران يك پدر هستيم، نه چنان است. آن بزرگوار امام و سيد و بزرگ و پيشواي ما بوده و حجت خداوند عالميان در روي زمين و فرزند حضرت فاطمه(س) و نور ديده حضرت رسول اكرم(ص) است. چون امام حسين(ع) جان‌نثاري برادرش عباس(ع) و برادرانش را مشاهده كردند گريه بر ايشان مستولي شد. در حالي كه اشك از ديدگانش سرازير شده بود خطاب به حضرت عباس(ع) فرمودند: اي برادر! ‌خداوند عالميان به تو جزاي خير عنايت كند.

/// آخرین گزیده‌ها