// گزیده های معارفی / سیره

عناصر اصلي در واگذاري حكومت توسط امام مجتبي(ع)

عنوانعناصر اصلي در واگذاري حكومت توسط امام مجتبي(ع)
سيرهبا بررسي گفته‌هاي امام حسن مجتبي(ع) در مورد واگذاري حكومت مشاهده مي‌كنيم كه آن حضرت بطوركلي در همه‌ي بيانات خود، عناصر اصلي زير را روشن مي‌سازد: 1ـ براي دنيا فعاليت نكرده است. 2ـ اگر مي‌خواست براي دنيا در تلاش باشد، از دشمنانش نيرومندتر مي‌بود و روشهايش در زندگي با آنچه اكنون هست، تفاوت مي‌داشت. 3ـ در وضع خاص خود، مرتكب كوچكترين ضعف نفس و ضعف سياست و جبن و ترس نشده بلكه فاقد ياران با اخلاص بوده است و اين بدان معني است كه اگر مي‌توانست ياوران با اخلاص و راستگوئي داشته باشد، وسائل پيروزي بطور كامل براي او فراهم بود. 4ـ يگانه هدف او همان بوده كه پيش از او پدرش داشته است و البته هدف پدرش جز اين نبود كه معنويات اسلام را از انقراض و درك صحيح اسلامي را از نابودي مصون بدارد. و به عنوان نمونه آمده است كه امام حسين(ع) از امام حسن(ع) سؤال كرد (علت چه بود كه حكومت را واگذاشتي؟) پاسخ داد (چيزي كه پدرت را پيش از من بدين كار واداشت) (1)
پاورقي
منبعصلح امام حسن(ع)
نويسندهشيخ راضي آل ياسين
مترجم/مصححسيد علي خامنه‌اي
صفحه254

/// آخرین گزیده‌ها