// گزیده های معارفی / سیره

جايگاه صلوات بر پيامبر(ص) و خاندان پاكيزه‌اش (ص) در دعاهاي امام مجتبي (ع)

عنوانجايگاه صلوات بر پيامبر(ص) و خاندان پاكيزه‌اش (ص) در دعاهاي امام مجتبي (ع)
سيرهبا توجه به متون ادعيه مأثوره‌ از امام حسن مجتبي(عليه السلام) نكته شايان دقت آن است كه آن بزرگوار، صلوات و درود بر حضرت محمد (ص) و خاندان مطّهر او را در اول و وسط و آخر دعاهاي شريفش گنجانده‌اند و اين شيوه‌ي پرمعنا، در اكثر ادعيه اسلامي به ويژه در مكتب تشيع مشاهده مي‌شود .صلوات و سلام بر پيامبر گرامي (ص) و خاندان مكرّمش(ع)، يك حكم الهي و دستور قرآني است كه در مواردي واجب است و آن در تشهد اول و دوم نماز كه طبق نظريه تمام فقهاء مكتب اهل البيت(ع) و بسياري از فقهاي اهل سنت واجب است. شافعي در شعر معروف خود، به وجوب اين مسئله صراحت دارد: اي اهل بيت رسول خدا، محبت شما از سوي خداوند در قرآن واجب شده است در عظمت مقام شما همين بس كه هر كس بر شما صلوات نفرستد نمازش باطل است. (1) در غير تشهد نماز، صلوات، مستحب بسيار مؤكد و از عبادات مهم و پرفضيلت اسلامي است و داراي اجر و ثواب بسيار والائي است.
پاورقي
منبعتعاليم امام حسن مجتبي(ع)
نويسندهشيخ حسن كافي
صفحه116

/// آخرین گزیده‌ها