// گزیده های معارفی / سیره

آمادگي امام مجتبي(ع) براي مقابله با دشمن

عنوانآمادگي امام مجتبي(ع) براي مقابله با دشمن
سيرهامام مجتبي (عليه السلام) براساس تعهد الهي و پشتيباني مردم خود را مسئول مي‌دانست كه در برابر توطئه‌هاي معاويه جدي ايستاده و آماده نبرد با وي شود. امام (ع) كه از همه آشناتر به زمينه‌هاي چالش در جامعه است و آسيب‌ها را به خوبي مي‌شناسد، براي حفظ وحدت امت و براي بسيج نيروهاي پرتوان و بهره‌وري صحيح از نيروهاي خود تدبيراتي به كار مي‌گيرد براي اينكه هم توان‌مندي خويش را آشكار نمايد و هم زهر چشمي از هواداران معاويه بگيرد، در اولين فرصت دستور مي‌دهد جاسوسان معاويه را گردن بزنند(1) و به معاويه مي‌نويسد گويا تمايل به ستيزداري كه اين گونه جاسوس بسيج نموده‌اي. من در اين برخورد ترديد ندارم، منتظر چنين فرصتي باش(2) امام (ع) براي آگاهي عموم مردم از توطئه‌هاي دشمنان و حفظ آمادگي از آنان پيمان بر جنگ و صلح مي‌گيرد و نيز در خطبه‌اي عمومي ضمن معرفي خويش از طرفندهاي دشمن سخن مي‌گويد. و براي بسيج نيروي بيشتر دستور افزايش حقوق تا ده برابر براي سپاهيان جنگ‌آور صادر مي‌نمايد.(3) اينها برخي از پي‌آمدهاي مهم رويكرد تشكل همسو به سوي امام همام(ع) مي‌باشد.
پاورقي
منبعامام حسن(ع) الگوي زندگي
نويسندهحبيب الله احمدي
صفحه127، 126

/// آخرین گزیده‌ها