// گزیده های معارفی / سیره

امام مجتبي(ع) منبع سخنان شيرين

عنوانامام مجتبي(ع) منبع سخنان شيرين
سيرهروزي مرد فقيري به امام حسن مجتبي(ع )مراجعه كرد ودرخواست كمك نمود. اتفاقاً در آن هنگام امام (ع) پولي در دست نداشتند و از طرف ديگر از اينكه فرد تهيدستي از در خانه‌ ايشان نااميد برگردد، شرمسار بودند، لذا فرمودند: آيا حاضري تو را به كاري راهنمايي كنم كه به مقصودت برسي؟ مرد گفت: چه كاري؟ امام (ع) فرمودند: امروز دختر خليفه از دنيا رفته و خليفه عزادار شده است، ولي هنوز كسي به او تسليت نگفته است، نزد خليفه مي‌روي و با سخناني كه به تو ياد مي‌دهم، به وي تسليت مي‌گويي، از اين راه به هدف خود مي‌رسي. پرسيد: چگونه تسليت بگويم؟ امام (ع) به وي فرمودند: وقتي نزد خليفه رسيدي بگو (اَلْحَمدُللهِ الَّذي سَتَرَها بِجُلُوسِكَ عَليٰ قَبْرِها وَ لا هَتَكَمٰا بِجِلُوسِهٰا عَليٰ قَبْرِكَ) مضمون كلام آن است كه: (حمد خدا را كه اگر دخترت پيش از تو از دنيا رفت و در زير خاك پنهان شد، زير سايه پدر بود، ولي اگر خليفه پيش از او از دنيا مي‌رفت چه بسا دختر تو در به در مي‌شد و ممكن بود هتك حرمت واقع شود). مرد فقير به اين ترتيب عمل كرد. اين جمله‌هاي عاطفي در روان خليفه اثر عميقي بر جاي نهاد و از حزن و اندوه وي كاست و دستور داد جايزه‌اي به وي بدهند. آنگاه پرسيد: (اين سخن از آن تو بود؟) گفت: (نه، حسن‌بن علي (ع) آن را به من آموخته است) خليفه گفت: (راست مي‌گويي، او منبع سخنان فصيح و شيرين است.)(1)
پاورقي
منبعكرامات و مقامات عرفاني امام حسن مجتبي(ع)
نويسندهسيدعلي حسيني
صفحه 23 ـ 22

/// آخرین گزیده‌ها