// گزیده های معارفی / سیره

حضرت عباس(ع) در دوران خلافت امام علي(ع)

عنوانحضرت عباس(ع) در دوران خلافت امام علي(ع)
سيرهامام علي(ع) در جامعه‌اي نابسامان و آشوب زده به خلافت رسيد و دوران كوتاه خلافت ايشان، در جنگ‌هاي گوناگون با ياغيان و جدايي طلبان سپري شد كه به بهانه‌هاي گوناگون شمشير مي‌كشيدند. پس از گذشت چند ماه از تأسيس حكومت‌ علوي، گروهي از همانان كه با علي(ع) بيعت كرده بودند، بصره را تصرف كردند و با شعار خونخواهي عثمان، فتنه جمل را بر پا نمودند. شايد اولين حضور عباس(ع) در صحنه سياسي همين حركت او باشد. پس از ورود سپاه هشتاد و پنج هزار نفري معاويه به صفين، وي به منظور شكست دادن اميرالمؤمنين(ع) آب را به روي آنها مي‌بندد او عده زيادي را مأمور نگهباني از آبراه فرات كرده، ابوالاعور اسلمي را بدان مي‌گمارد .وقتي سپاهيان خسته و تشنه اميرالمؤمنين(ع) به صفين مي‌رسند، آب را به روي خود بسته مي‌بينند. تشنگي بيش از حد سپاه، اميرالمؤمنين(ع) را بر آن مي‌دارد تا عده‌اي را به فرماندهي صعصعة بن صوحان و شبث بن ربعي، براي آوردن‌ آب اعزام كند. آنان به همراه تعدادي از سپاهيان، به فرات حمله كرده، آب مي‌آورند.(1) در اين يورش امام حسين(ع) و اباالفضل العباس(ع) نيز شركت داشتندكه مالك اشتر اين گروه را هدايت مي‌كرد.(2)
پاورقي
منبعچشم در چشم فرات
نويسندهابوالفضل هادي منش
ناشرانتشارات خادم الرضا(ع)
محل چاپقم
سال چاپ1386
نوبت چاپاول
صفحه75

/// آخرین گزیده‌ها