// گزیده های معارفی / سیره

القاب وفضائل امام سجاد(ع)

عنوانالقاب وفضائل امام سجاد(ع)
سيرههريك از لقب‌هاي امام سجاد(ع) نشان دهنده مرتبه‌اي از كمال نفس و درجتي از ايمان و مرحله‌اي از تقوي و پايه‌اي از اخلاص است و بيان دارنده اعتماد و اعتقاد مردم به دارنده اين لقب‌ها: سيّد عابدان، پيشواي ساجدان، مهتر پرهيزگاران، امام مؤمنان، زيور صالحان، چراغ شب زنده‌داران و پيشاني پينه بسته. بيشتر كساني كه اين لقب‌ها را بدو داده‌اند نه شيعه بوده‌اند و نه او را امام و منصوب از جانب خدا مي‌دانستند، امّا نمي‌توانستند آنچه را در او مي‌بينند نديده بگيرند، او بحقيقت مظهر نمايان اين صفت‌ها بوده است.
منبعزندگاني علي بن الحسين(ع)
نويسندهسيد جعفر شهيدي
صفحه8

/// آخرین گزیده‌ها