// گزیده های معارفی / سیره

عكس العمل امام صادق(ع) ‌نسبت به فوت فرزندشان اسماعيل

عنوانعكس العمل امام صادق(ع) ‌نسبت به فوت فرزندشان اسماعيل
سيرهاسماعيل فرزند بزرگ حضرت صادق(ع) و جد خلفاي فاطمي مصر و مغرب است. امام صادق(ع) ‌نسبت به اسماعيل بسيار محبت داشت. او فردي مؤمن و صاحب كمال بود. به طوري كه عده‌اي فكر مي‌كردند او جانشين پدرش خواهد بود. اما در زمان پدر از دنيا رفت.
وقتي جنازه او را به بقيع براي دفن مي‌بردند، امام صادق(ع) سه بار دستور داد جنازه او را بر زمين گذارند. سپس كفن از صورتش برمي‌داشت. تا مردم او را ببينند و شاهد درگذشت او باشند و نگويند غايب شده است. با اين حال برخي معتقد به غيبت او يا جانشيني پسرش محمد بعد از امام صادق(ع) شدند.
منبعبحارالانوار
نويسندهعلامه مجلسي(ره)
جلد11
صفحه262 ـ 261

/// آخرین گزیده‌ها