// گزیده های معارفی / سیره

معرفت سلمان نسبت به مقام حضرت علي(ع)

عنوانمعرفت سلمان نسبت به مقام حضرت علي(ع)
سيرهسلمان، درباره حضرت علي(ع) عقيده و معرفت خاصي داشت و مقام او را مي‌دانست و او را به عنوان امام و خليفه پيامبر(ص) و وارث علوم انبياء مي‌شناخت و پس از وفات پيامبر(ص) هم، در خط صحيح و صراط مستقيم ولايت، ثابت و استوار باقي ماند و يكي از دوازده نفري بود كه در مسجد و در حضور همه، با يادآوري سفارش‌ها و توصيه‌هاي پيامبر(ص)، از حق علي(ع)، كه حق امت بود، دفاع كرد. سلمان دومين نفري بود كه در حضور خليفه وقت، به پا خاست و چنين گفت: «اي ابوبكر! چه عذري داري كه خود را بر داناتر از خود و نزديكترين افراد به پيامبر(ص) و دانا به تأويل كتاب خدا و سنت پيامبر(ص) مقدم مي‌داري؟ كسي كه پيامبر(ص) او را در زمان حياتش مقدم داشته و هنگام وفاتش، شما را درباره او توصيه كرده است. شما كساني هستيد كه فرمان پيامبر(ص) را فراموش كرده و وصيت او را از ياد برديد و وعده او را مخالفت كرديد.»(1)
1. ترجمه احتياج طبرسي، جزء 1، ص 208.
منبعآشنائي با اسوه‌ها سلمان و بلال
نويسندهجواد محدثي
ناشردفتر تبليغات اسلامي
سال چاپ1371
صفحه18 ـ 19

/// آخرین گزیده‌ها