// گزیده های معارفی / شعر

در آثار دوستي و آثار فقدان ياد علي(ع) در زندگي

عنواندر آثار دوستي و آثار فقدان ياد علي(ع) در زندگي
شعربي‌تو نباشد عجب گر ز دل آرام رفت
 • مي‌رود آرام دل چون كه دلآرام رفت
 • از رخ و زلف تو بود طاقت و آرام دل
 • بي‌رخ و زلفت ز دل طاقت و آرام رفت
 • سعي نمودم بسي در طلب تو، ولي
 • كام ميسر نشد عمر به ناكام رفت
 • كوشش بي‌فايده است بي‌مدد لطف حق
 • كيست كه كاري از او پيش به ابرام رفت
 • دور ز زلف و رخت اي مه خورشيدرو
 • با غم و رنجم بسي صبح شد و شام رفت
 • غير زماني كه شد صرف ثناي علي
 • جمله به بيهودگي حاصل ايام رفت
شاعرمحيط قمي
نوع شعرابياتي از غزل
منبعآينه آفتاب
ناشراسوه
محل چاپتهران
سال چاپ1376
نوبت چاپدوم
صفحه334
گردآورندهمحمود شاهرخي و مشفق كاشاني

/// آخرین گزیده‌ها