// گزیده های معارفی / شعر

در مدح مقام و منزلت علي(ع) و در مذمت بدخواهان‌ آن حضرت

عنواندر مدح مقام و منزلت علي(ع) و در مذمت بدخواهان‌ آن حضرت
شعرتو به قرآن، علي عالي اعلاي حكيمي
  • تيرگي‌ها ز تو روشن شود اي نور هدايت
  • پاي بر دوش نبي، بت‌شكني دست تو كردي
  • آه از آن قوم كه حق تو نكردند رعايت
  • آشكار است كه حق پايد و باطل به سر آيد
  • تيره دل آن‌كه ندانست نهايت ز بدايت
شاعرناظرزاده كرماني
نوع شعرابياتي از قصيده
منبعآينه آفتاب
ناشراسوه
محل چاپتهران
سال چاپ1376
نوبت چاپدوم
صفحه383
گردآورندهمحمود شاهرخي و مشفق كاشاني

/// آخرین گزیده‌ها