// گزیده های معارفی / کتابشناسی

معرفي كتاب تحليل حوادث ناگوار زندگاني حضرت زهرا(س)

عنوانمعرفي كتاب تحليل حوادث ناگوار زندگاني حضرت زهرا(س)
معرفينويسنده محترم پس از نگاهي اجمالي به وقايع زندگي حضرت زهرا(س) و طرح پرسش‌هاي گوناگون درباره آن وقايع و ارزيابي پاسخ‌هاي انديشمندان در اين اثر، مي‌كوشد به اساسي‌ترين پرسش‌ها پاسخي واقع بينانه و متكي به اسناد معتبر ارائه دهد، از پرسش‌هاي كه مطرح مي‌كند اين امور است:1. آيا مي‌شود باور كرد حوادث ناگوار پس از رسول خدا(ص) از يك سري اشتباهات معمولي پديد آمده است؟2. چرا و چگونه امت اسلامي به انحراف كشيده شد؟3. چگونه مي‌شود باور كرد يك ملت انقلابي يك باره سير ارتجاعي گرفت و سقوط كرد؟4. چگونه مجاهدان جان بر كف اسلام بي‌تفاوت شدند و شمشيرها را غلاف كردند و...؟نويسنده پس از طرح اين پرسش‌ها مي‌نويسد: پاسخ صحيح پرسش‌هاي ياد شده در اين كتاب مورد ارزيابي و تحليل قرار مي‌گيرد. آن‌گاه مي‌افزايد... اميدواريم با بررسي علل و عوامل حركت‌ها و سقوط پيروزي‌ها و شكست‌ها ما نيز آفات انقلاب را بشناسيم و همه عوامل منفي و آفات تداوم انقلاب اسلامي الهي را شناخته از سر راه برداريم...مجموعه مباحث اين اثر در دو فصل كلي آمده كه در هر فصل، چند بخش به چشم مي‌خورد.پيش گفتار: چراهاي تاريخ پس از رسول خدا(ص)فصل اول: بررسي ريشه‌ها و تحليل خرافاتي، جبر گرايي، جبر تاريخ، علل و عوامل پيروزي و شكست نهضت‌ها، عوامل انحراف از ديدگاه حضرت زهرا(س)، مدارك و اسناد خطبه حضرت زهرا(س) در مسجد مدينه.فصل دوم: شناخت عوامل پيدايش رويدادها1. بي‌دفاع ماندن مكتب (دو حركت آشكار و پنهان، حديث ثقلين، حديث غدير، كيفيت شكل‌گيري نقشه‌ها، تداوم سياست مذهب عليه مذهب، روش دفاعي حضرت زهرا(س) و...)2. انزواي امام و انحراف از رهبري (نقش و اهميت رهبري، مدارك و تعداد حجاج در حجةالوداع، سياست انزوا يا نفوذ در رهبري، آثار شوم رهبري دروغين، مدارك جمع‌آوري و سوزاندن حديث، ويژگي‌هاي رهبري امام علي(ع))3. شخصيت زدگي (نقش سمبوليك الگوها، ره‌آورد شوم شخصيت پرستي، سياست تطميع، فاطمه(س) و محاكمه شخصيت‌هاي ساكت و منحرف و...)4. سكوت و بي‌تفاوتي آگاهان جامعه (مشكل آغازين تبليغات اسلامي، ارزش عالمان و آگاهان، كشتار و شكنجه هيئت‌هاي تبليغي پيامبر اسلام، نقشه‌ها و برنامه ريزي‌هاي دشمن، مدارك دشنام دادن معاويه و كارگزارانش به علي(ع)، محاكمه عالمان و آگاهان ساكت، تنها امام علي(ع) بيعت نكرد، مدارك و اسناد سير ارتجاعي امّت)5. فروپاشي نيروهاي دفاعي (ضرورت قدرت دفاعي، خطر غفلت از قدرت دفاعي نهضت‌ها، سياست نفوذ در نيروهاي دفاعي كشورها، سرپيچي از لشكر اسامه، تحليل علل فروپاشي نيروهاي دفاعي در سخنان فاطمه(س))6. بي‌تفاوتي و انزواي مردم (ضرورت توجه به عامل مردمي، ارزيابي دوباره نمونه‌ها، خطر بي‌تفاوتي عامل مردمي، دعوت امام و عذرتراشي مردم، خطر بي‌تفاوتي عامل مردمي از ديدگاه حضرت زهرا(س)، تحريك مردم، مدارك هجوم به خانه امام و...)7. عوامل بي‌تفاوتي (توجه به دو حركت متضاد، شناخت طبقات گوناگون جامعه، راه‌هاي نفوذ دشمن و روش‌هاي مقابله با آن، روش‌هاي حاكميت سران سقيفه، تطميع و شايعه پراكني، زنده كردن ارزش‌هاي جاهلي، فشارهاي اقتصادي، زنده كردن روحيه ناسيوناليستي عربي، محاصره اقتصادي امام(ع)، غصب فدك، تهديد و كشتار مسلمانان، كشتن مالك بن نويره، شتم و ضرب و شكنجه مخالفان، تصفيه و قتل عام مخالفان به بهانه ارتداد)8. مردم شناسي و تحليل تاريخ (مدارك به شهادت رسيدن حضرت زهرا(س)، اقسام طرفداران، دوستان ناآگاه، طرفداران ترسو و سست عنصر، رفاه زدگان بي‌تقوا، تشنگان قدرت و منتظران فرصت، انقلابي‌هاي صادق و آرمان طلب، حديث ارتداد مردم پس از پيامبر(ص)، تنهايي علي(ع) و...)9. شك و ترديد اجتماعي (ضرورت روح اميدواري، عوامل شك و ترديد اجتماعي (شايعات، دروغ، جعل حديث، تفسيرهاي دروغين، تهديد و ارعاب، جو سازي‌هاي تبليغاتي، انحراف شخصيت‌ها، تطميع و سكوت، توقف و درجازدن ياران، فراواني دشمنان)، افشاگري‌هاي حضرت زهرا(س)، هشدار به تشنگان قدرت، استدلال‌هاي فاطمه(س) در برابر ادعاي دروغين خليفه، هشدار به مردم ساكت و...)10. انتقام و كينه‌توزي‌هاي منافقان (دوستان و دشمنان انقلاب و اسلام، دشمنان منتظر فرصت مناسبند، روان شناسي مردم جاهلي، عواقب كينه توزي‌ها، اهانت به پيامبر(ص)، پيدايش فرصت مناسب براي خط نفاق، تهديد نسبت به جان امام(ع) در مسجد، شكوه‌هاي امام با خداوند جهانيان)_ فهرست‌هاي كتاب:_ فهرست موضوعي (كتاب شناسي حضرت زهرا(س))1. موضوعات كتاب‌شناسي‌ها عبارتند از: اخلاقي، تاريخي، سياسي، تربيتي، سخنان حضرت زهرا(س)، شرح خطبه‌هاي حضرت زهرا(س)، شعر، علمي و...2. فهرست منابع كتاب: اين فهرست به صورت الفبايي در دوازده صفحه آمده است و به همراه پاورقي‌هاي كتاب، به مستند بودن مطالب كتاب كمك بسياري كرده است.
پاورقي
موضوعسيره حضرت فاطمه(س)
زبانفارسي
قطعوزيري
تيراژ3000
منبعتحليل حوادث ناگوار زندگاني حضرت زهرا(س)
نويسندهمحمد دشتي
ناشرمؤسسه نشر امام علي(ع)
محل چاپقم
سال چاپ1371
نوبت چاپ1
صفحه256

/// آخرین گزیده‌ها