// گزیده های معارفی / کتابشناسی

معرفي كتاب فاطمه زهرا(س) از ولادت تا شهادت

عنوانمعرفي كتاب فاطمه زهرا(س) از ولادت تا شهادت
معرفياين اثر ترجمه كتاب فاطمة الزهراء من المهد الي اللّحد است. اين كتاب سال‌ها پيش توسط آية الله قزويني به رشته تحرير درآمده است. متن عربي آن در عراق، لبنان و ايران چاپ شده است.ويژگي‌هاي ترجمه:1. برگردان محتوا به محتواي كتاب با قلمي روان و گويا كه مي‌توان گفت برگردان و نگارشي انجام پذيرفته است.2. تنظيم آن به صورت شانزده بخش است تا بهره وري از آن آسان باشد.3. انتخاب عنوان‌هاي جالب در جاهاي مناسب تا كتاب را از يك‌نواختي خارج و جاذبه بيشتري به آن بدهد.هدف نگارش كتاب: نويسنده محترم مي‌نويسد در بررسي از كتاب‌خانه متوجه شدم اثر جامع و شايسته‌اي كه در خور مقام والا و پرشكوه برترين بانوي جهان هستي باشد به چشم نمي‌خورد و يك نوع احساس خلاء كردم... آن‌گاه وي تصميم مي گيرد كه كتابي در اين زمينه به نگارش در‌آورد كه هم ترسيم كننده زندگي درس آموز و تاريخ ساز حضرت زهرا(س) باشد و هم نياز جويندگان آب حيات كوثر هميشه جوشان وجود او را پاسخ گويد و...در ادامه نويسنده مي‌گويد... اين‌جانب هم هرگز بر اين انديشه نيستم كه مي‌توانم به اين رسالت بزرگ و مسئوليت سنگين قيام كنم و به گونه‌اي شايسته و بايسته به اين هدف بلند و آرزوي ديرين جامه عمل بپوشانم، بلكه اين‌جانب نيز به ناتواني و نارسايي انديشه و قلم و بيان خويش در اين مورد اعتراف دارم... در هر حال با وجود اين تصميم، به دليل برخي مشكلات نويسنده از انجام اين مسئوليت باز مي‌ماند، ولي در بخشي از گرفتاري‌ها با خداي خود پيمان مي‌بندد كه اگر اين مشكلات از زندگي وي برطرف شد، نگارش كتابي در مورد زندگي افتخار‌آفرين بانوي بزرگ اسلام حضرت فاطمه(س) را شروع كند... در نهايت با لطف و عنايت خداوند، توفيق اين كار بزرگ دست مي‌دهد. اثر گران سنگي چون اين كتاب به نگارش در‌مي‌آيد.مجموعه مطالب كتاب در شانزده بخش به شرح زير تدوين شده است:_ سخن مترجم، سخن نويسنده و...بخش اول: در رواق سخن: شاهكار بديع آفرينش و نشان قدرت خدا، گران بهاترين درس‌ها، نگرشي بر موقعيت و جايگاه زن، كداميك بهتر است، قلم‌هاي زهرآگين، پاسخ علامه اميني(ره)، درايت و هوشمندي وصف ناپذير، سيماي پرشكوه اميرمؤمنان(ع) در قرآن، در آينه محمد(ص)، تبلور ارزش‌ها و والايي‌ها.بخش دوم: رويشگاه پاك و پاكيزه اين درخت تناور و پرثمر:1. اصل وراثت2. پيامبر و پيمان زندگي مشترك3. خردمندترين بانوي عرب در آستانه نيك بختي4. نگرشي سريع بر امور غيرحسي5. در آستانه ولادت.بخش سوم: نام‌ها و نشانه‌ها: نام گذاري، نام‌هاي نه گانه: (فاطمه، صديقه، مباركه، طاهره، زكيه، مرضيه، راضيه، محدثه، زهرا، بتول، عذرا)بخش چهارم: زندگي و مراحل رشد: زندگي و مراحل رشد بانوي بانوان، رحلت بزرگ بانوي جهان عرب، در آستانه هجرت، فاطمه(س) در روز احد، مشكلات در خانه پدربخش پنجم: دخت گران مايه پيامبر در آستانه ازدواج: آغاز زندگي مشترك، سند آسماني يا «مهريه» حقيقي فاطمه(س)، مراسم عروسي و مقدمات آن، سال ازدواج و ديدگاه‌ها.بخش ششم: سراي پرشكوه و پرمعنويت فاطمه(س): سراي فاطمه(س)، زندگي خانوادگي، تاريخ و دروغ پردازي‌هاي رسوا، طلوع دومين امام نور، ولادت سومين امام نور، ولادت دخت ايمان و عفاف، ولادت دومين دختر اميرمؤمنان(ع).بخش هفتم: سيماي فاطمه(س) در قرآن: در آيه قُربا، در آيه مباهله، در سوره هل اتي، در آيه نور، موقعيت شكوه بار فاطمه(س) در آينه رسالت، مهر و احترام تفكر انگيز و...بخش هشتم: ويژگي‌هاي اخلاقي و انساني بانوي بانوان: پارسايي و انفاق، فاطمه(س) و عبادت خالصانه، ارمغان معنوي، فاطمه(س) و دانش گسترده حديث لوح، فاطمه(س) و پوشش بانوان، فاطمه(س) و نيايش با خدابخش نهم: روند تاريخ و آينده امت: پيامبر(ص)، فاطمه(س) را از رويدادهاي آينده آگاه مي‌سازد، پس از رحلت پيامبر(ص)، فاطمه(س) در مسير تندبادها، يورش به فرودگاه وحي پس از رحلت پيامبر(ص)، با او بيعت نخواهم كرد، شهامت و ايمان وصف ناپذير.بخش دهم: ماجراي غم‌انگيز فدك: محدثان اهل سنت، فدك چيست، آيا فدك ويژه پيامبر است، آيا پيامبر(ص) فدك را به فاطمه(س) بخشيد، فدك در دست او، دلايل سه گانه در پرونده فدك:1. اصل «يد» يا در اختيار بودن،2. از راه ارث،3. هديه و بخشش پيامبر.راز مطالبه فدك، راويان و منابع اين سند جاودانه، نكات اساسي و حساس خطبه، پاسخ ابوبكر، پاسخ فاطمه(س)، دفاع ابوبكر، جسارت و اهانت به خاندان پيامبر(ص)، ام سلمه رييس دولت غاصب را به شدت محكوم كرد و...بخش دوازدهم: بازگشت به خانه: اميرمؤمنان(ع) در انتظار فاطمه(س)، شكايت به اميرمؤمنان(ع)، با زنان مهاجر و انصاربخش سيزدهم: با زنان مهاجر و انصار: سخني ژرف و روشنگرانه، عيادت زنان از دخت پيامبر(ص)، طرح مسائل اساسي و بيان حقايق، راز اين حق كشي، كشتار خالد بن وليد، ادامه تفسير سخنان فاطمه(س)، منابع اين خطبه، اتمام حجت بر دو گروه مهاجر و انصار، حركت هدفدار و خداپسندانه، ديگر با تو سخن نخواهم گفت.بخش چهاردهم: ياران اشك روشنگرانه و هدف‌دار: در بيت الاحزان، بدترين چهره ستم، فاطمه(س) در بستر شهادت، علل بيماري و شهادت بانوي بانوان، عيادت آن دو از دخت گران مايه پيامبر، عيادت ام سلمه، عيادت عايشه، عيادت دختر طلحه، عباس و انديشه عيادت فاطمه(س)بخش پانزدهم: در آستانه شهادت: در آخرين روز، حنوط بهشت، فاطمه(س) جهان را بدرود گفت، پس از شهادت، آرامگاه ناشناخته، در آن شب غم بار، تلاش‌هاي مذبوحانه و بي‌ثمر، هشدار جدي به مومنان، اميرمومنان در سوك فاطمه(س)، تاريخ شهادت بانوي بانوان بخش شانزدهم: موقوفات و صدقات او: موقوفات و صدقات جاريه، شكايت فاطمه(س) در روز رستاخيز، فاطمه(س) و شفاعت قرآن و شفاعت، شفاعت در اين جهان، توسل به فاطمه(س) براي تقرب به خدا، زيارت فاطمه(س)، خيل سرايندگان در رثاي فاطمه(س) و...تذكر: به جز فهرست تفصيلي مطالب، هيچ فهرستي در اين كتاب به چشم نمي‌خورد. منابع مطالب به صورت مختصر در پاورقي‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.
پاورقي
موضوعسيره حضرت فاطمه(س)/ داستان فدك
زبانفارسي
قطعوزيري
تيراژ2000
منبعفاطمه زهرا(س) از ولادت تا شهادت
نويسندهسيد محمد كاظم قزويني
مترجم/مصححعلي كرمي
ناشرنشر مرتضي
محل چاپقم
سال چاپ1377
نوبت چاپ2
صفحه832

/// آخرین گزیده‌ها