// گزیده های معارفی / کتابشناسی

معرفي كتاب امام سجاد(ع) الگوي زندگي

عنوانمعرفي كتاب امام سجاد(ع) الگوي زندگي
معرفيدر اين كتاب، نويسنده كوشيده است شخصيت اجتماعي و حقيقي امام سجاد(ع) را معرفي كرده و تصويري كه از امام سجاد(ع) در ياد مردم است كه او را فردي منزوي پنداشته كه در گوشه‌اي به عبادت فردي اشتغال داشته، پاك كرده و با تحليل‌هاي صحيح و معرفي انديشه و رفتار چهارمين فرد خاندان عترت، الگوي كاملي به انسان ها نشان دهد. نويسنده در مقدمه كتاب مي‌نويسد: اين حقيقت در اين نوشتار شفاف شده است كه بزرگ ترين خطر بر تاج و تخت بني‌اميه، تلاش‌هاي اجتماعي و فرهنگي امام سجاد(ع) به شمار مي‌رفته است. به همين سبب، بيش‌ترين فشار و خشونت از سوي حزب عثمانيه متوجه هواداران عترت و تشكل همراه امام سجاد(ع) است.نويسنده در زمينه الگوپذيري از زندگي عترت(ع) مي‌نويسد: بدون آگاهي صحيح، تحليل صحيح ناممكن است. بدون تحليل‌هاي واقع‌گرا، الگوگيري از امامان مشكل مي‌باشد. اين موضوع ارزش تحقيق مسائل اجتماعي امامان را شفاف مي‌سازد كه افزون بر انديشه‌هاي توحيدي و معارف و نيز رفتارهاي تربيتي و فضايل آنان در بعد اجتماعي نيز، موضع‌گيري هاي عترت پيام رسان بوده و نسل‌هاي بعدي در هر زمان مي‌توانند رفتار آنان را الگوي زندگي خويش قرار دهند.اين نوشتار در چهار بخش نگارش شده است:در بخش اول به زندگي حضرت پرداخته شده و در مورد مادر بزرگوار حضرت (شهربانو) تحقيق ارزنده‌اي نوشته شده است.در بخش دوم، برخي فضايل مورد نگرش قرار گرفته و در بخش سوم برخي انديشه‌هاي عرشي حضرت كه حائز الگوگيري بوده، پژوهش شده است.در بخش چهارم كه عمده انگيزه نوشتار را شكل مي‌دهد به موضع گيري‌هاي سيدالساجدين(ع) در برابر جريان‌هاي اجتماعي و فرهنگي زمان ايشان در حد توان پرداخته شده است.بخش اول - سيري در زندگي امام سجاد(ع):ولادتدليل‌هاي ديدگاه نخست، دليل‌هاي مخدوش، پاسخ، بيماري امام سجاد(ع)، نام و نشان، كنيه و القاب، خاستگاه القاب، فرهنگ نام‌گذاري، نسب شفاف، مادر، شهربانو، شهربانو در گذر تاريخ، كدام شهرت معتبر است، شبهه افكني، نقد و پژوهش، پاسخ، نتيجه، تربيت، فرزندان، سبب شهادت، مراسم تجهيز.بخش دوم - برخي فضايل امام سجاد(ع):نگار كوثر، انحراف ديگران، خاستگاه برتري‌ها، آبشخور كوثر، پرستش، ميدان مسابقه، باور معاد، خلوص، خشوع، حج مظهر بالندگي، چهل نوبت حج و عمره، آمادگي براي سفر حج، بالندگي در حج، حج و امام سجاد(ع)، آبادگري و سازندگي، تلاش و معاش، انفاق يا خودسازي، چه چيزي را انفاق كنيم انفاق پنهان، انفاق آشكار، انفاق در تنگ‌دستي، به چه كسي بايد انفاق كرد، عزت نفس، انس با قرآن، گذشت، گواراترين جرعه.بخش سوم - امام سجاد(ع) و آموزه‌هاي عرشي:نقش انديشه، انديشندگي، بالندگي، عذر بدتر از گناه، جهاد برترين فضيلت، بازماندگان شهدا، نرمش براي تربيت، ارزش‌هاي ديني، هشدار از ستم، معيار زهد، خدايي كه امام سجاد(ع) مي‌شناسد، حقوق خدا، معلم، همسر، مادر، پدر، حيوانات.بخش چهارم - امام سجاد(ع) و جريان‌هاي اجتماعي:امامان و جريان‌هاي اجتماعي، ساختار حكومت ها، زمان امام سجاد(ع)، حاكميت خشونت، سامان‌دهي فرهنگي يا بسترهاي تباهي، ناهنجاري اجتماعي و اقتصادي، موقعيت اجتماعي امام سجاد(ع)، فرياد هميشه رسا، جبهه پيروز كربلا، تحليل صراط مستقيم، هوشمندي در فتنه‌ها، خروج عبدالله بن زبير، فاجعه حُرّه، نهضت توابين، قيام مختار، موضع امام سجاد(ع)، پاداش زيارت امام سجاد(ع)، زيارت نامه امام سجاد(ع).در پايان كتاب، منابع مورد استفاده ذكر شده است.
پاورقي
موضوعسيره امام سجاد(ع)/ الگوگيري از امام سجاد(ع)
زبانفارسي
تيراژ3000
منبعامام سجاد(ع) الگوي زندگي
نويسندهحبيب الله احمدي
ناشرانتشارات فاطيما
محل چاپقم
سال چاپ1382
نوبت چاپاوّل
جلد1
صفحه268

/// آخرین گزیده‌ها