// گزیده های معارفی / شعر

گرفتاري‌هاي عشق

عنوانگرفتاري‌هاي عشق
شعرعشق آمد و خاك محنتم بر سر ريخت
  • زان برق بلا به خرمنم اخگر ريخت
  • خون در دل و ريشه تنم سوخت چنان
  • كز ديده به جاي اشك خاكستر ريخت
شاعرابوسعيد ابوالخير
نوع شعررباعي
منبعسخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير
ناشرسنائي
سال چاپ1376
نوبت چاپ6
صفحه6
گردآورندهسعيد نفيسي

/// آخرین گزیده‌ها