// گزیده های معارفی / شعر

تعلق ذاتي دل انسان به غم عشق خداوند

عنوانتعلق ذاتي دل انسان به غم عشق خداوند
شعردل كيست كه گويم از براي غم توست
  • يا آنكه حريم تن سراي غم توست
  • لطفيست كه مي‌كند غمت با دل من
  • ور نه دل تنگ من چه جاي غم توست
شاعرابوسعيد ابوالخير
نوع شعررباعي
منبعسخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير
ناشرسنائي
سال چاپ1376
نوبت چاپ6
صفحه10
گردآورندهسعيد نفيسي

/// آخرین گزیده‌ها