// گزیده های معارفی / شعر

ترس از عدم وفاي به عهد

عنوانترس از عدم وفاي به عهد
شعرنه از سر كار با خلل مي‌ترسم
  • نه نيز ز تقصير عمل مي‌ترسم
  • ترسم ز گناه نيست، آمرزش هست!
  • از سابقه روز ازل مي‌ترسم
شاعرابوسعيد ابوالخير
نوع شعررباعي
منبعسخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير
ناشرسنائي
سال چاپ1376
نوبت چاپ6
صفحه63
گردآورندهسعيد نفيسي

/// آخرین گزیده‌ها