// گزیده های معارفی / کلمات قصار

نهايت بندگي.

عنواننهايت بندگي.
متنپير طريقت گفت: بنده در ذكر به جايي رسد كه زبان در دل برسد و دل در جان برسد و جان در سرّ برسد و سرّ در نور برسد. دل به زبان گويد: خاموش. جان به دل گويد: خاموش. سرّ به جان گويد: خاموش. الله به رهي گويد: بندة من! دير بود تا تو مي‏گفتي، اكنون من مي‏گويم و تو مي‏نيوش.
منبعكشف الاسرار.
نويسندهابو الفضل رشيد الدين ميبدي.
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت.
ناشرانتشارات امير كبير.
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم: تهران.
جلد1
صفحه344

/// آخرین گزیده‌ها