// گزیده های معارفی / کلمات قصار

مناجات در طلب شراب طهور الهي

عنوانمناجات در طلب شراب طهور الهي
متنپير طريقت گفت: الهي! ما را برين درگاه همه نياز روزي بود كه قطره‏اي از آن شراب «سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُورًا»(1) بر دلِ ما ريزي. تا كي ما را بر آب و آتش بر هم آميزي؟ اي بخت ما! از دوست رستخيزي.
پاورقي1. سوره الانسان/ آيه21. ترجمه: و پروردگارشان باده طهور به آنان مى‏نوشاند.
منبعكشف الاسرار.
نويسندهابو الفضل رشيد الدين ميبدي.
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت.
ناشرانتشارات امير كبير.
محل چاپتهران.
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم
جلد1
صفحه495

/// آخرین گزیده‌ها