// گزیده های معارفی / کلمات قصار

تفاوت آتش عشق و محبت با آتشهاي دنيايي.

عنوانتفاوت آتش عشق و محبت با آتشهاي دنيايي.
متنپير طريقت گفت: همه آتش‏ها تن سوزد و آتش دوستي جان، به آتش جانسوز شكيبايي نتوان. گر بسوزد گو بسوز ور نوازد گو نواز عاشق آن به كاو ميان آب و آتش در بود
منبعكشف الاسرار.
نويسندهابو الفضل رشيد الدين ميبدي.
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت.
ناشرانتشارات امير كبير.
محل چاپتهران.
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم.
جلد1
صفحه674

/// آخرین گزیده‌ها