// گزیده های معارفی / کلمات قصار

مناجات در طلب رهايي از غير حقّ

عنوانمناجات در طلب رهايي از غير حقّ

متن
بارخدايا! شور دل و زيغ از دل‏هاي ما دور دار و ما را بر بساط خدمت بر شرطِ سنّت پاينده دار و آنچه دهي خداوندا! به فضل و رحمتِ خويش ده، نه جزاي اعمال و عوض طاعات را كه اعمال و طاعات ما شايسته حضرت جلال تو نيست و آن را جز محو كردن و با چشم نياوردن روي نيست.

منبعكشف الاسرار.
نويسندهابو الفضل رشيد الدين ميبدي.
مترجم/مصححعلي اصغر حكمت.
ناشرانتشارات امير كبير.
محل چاپتهران.
سال چاپ1382
نوبت چاپهفتم.
جلد2
صفحه25

/// آخرین گزیده‌ها