// گزیده های معارفی / شعر

فضيلت شاد كردن خاطر بندگان خدا

عنوانفضيلت شاد كردن خاطر بندگان خدا
شعرخواهي چو خليل، كعبه بنياد كني
  • و آن را به نماز و طاعت آباد كني
  • روزي دو هزار بنده آزاد كني
  • به زان نبود، كه خاطري شاد كني
شاعرابوسعيد ابوالخير
نوع شعررباعي
منبعسخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير
ناشرسنائي
سال چاپ1376
نوبت چاپ6
صفحه98
گردآورندهسعيد نفيسي

/// آخرین گزیده‌ها