// گزیده های معارفی / شعر

توسل به مقام آسماني چهارده معصوم(ع) براي فتح و پيروزي

عنوانتوسل به مقام آسماني چهارده معصوم(ع) براي فتح و پيروزي
شعربده تو، بارخدا‌يا درين خجسته سفر
  • هزار نصرت و شادي هزار فتح و ظفر
  • به حق چار محمد به حق چار علي
  • به دو حسن، به حسين و به موسي و جعفر
شاعرابوسعيد ابوالخير
نوع شعردوبيتي
منبعسخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير
ناشرسنائي
سال چاپ1376
نوبت چاپ6
صفحه115
گردآورندهسعيد نفيسي

/// آخرین گزیده‌ها