// گزیده های معارفی / کلمات قصار

شرط گزينش دوست نيكو.

عنوانشرط گزينش دوست نيكو.
متنمالك دينار گفت: هر برادري و ياري كه دين تو را از صحبت وي فايده‏اي آن جهاني نباشد، با وي صحبت مكن كه صحبت آن كس بر تو حرام بود. معني اين آن بود كه صحبت با مه از خود بايد كرد يا با كهْ؛ كه اگر با مه از خود كني تو را از وي فايده‏اي باشد و اگر با كه از خود كني، او را از تو فايده باشد اندر دين كه اگر وي از تو چيزي آموزد ديني، فايدۀ ديني حاصل آيد و اگر تو چيزي آموزي، همچنان و از آن بود كه پيغمبر(ص) گفت: « إنّ مِنْ تَمَامِ التَّقْوَي تَعْلِيمُ مَنْ لَا يَعْلَم. كمال پرهيزگاري آموختن علم بود مر كسي را كه نداند.»
منبعكشف المحجوب
نويسندهعلي بن عثمان هجويري
مترجم/مصححمحمود عابدي
ناشرسروش
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپاول
صفحه496

/// آخرین گزیده‌ها